Január 21, 2020 - - Ágnes, Menyhért névnapja
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Menü
2020. évi Hirdetmény és Nyilatkozat az ingyens étkezésről
2020-01-08
TISZTELT SZÜLŐK!


A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000 forint.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) ad) pontja értemében, az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ami nettó 139.185 forint.

Az intézményi étkeztetés NYILATKOZAT ALAPJÁN történik, amit a szülőknek / törvényes képviselőknek írásban szükséges az intézmény felé leadni.

A honlapunk DOKUMENTUMOK mappában megtalálható és letölthető.

Kérjük a nyilatkozatok kitöltésénél a fentiek figyelembevételét!
2020. évi nyári zárás a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2020-01-08
Tisztelt Szülők!

A KOSIE BIZOTTSÁG 2019. november 21-én megtartott nyílt ülésén, a 717/2019. számú határozat alapján a
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda 2020. évi nyári zárása 2020. június 29 - július 24. között lesz!

NYITÁS: 2019. július 27. hétfő

Ezen időszak alatt az ügyeletes óvoda:
ARANY ÓVODA (1191 Bp., Arany J. u. 15-17.)
Azoknak a Szülőknek, akik ezen időszak alatt igénylik az ügyeletet gyermekük részére,
az ebédbefizetést az ARANY ÓVODÁBAN kell majd igényelniük.


Együttműködésüket köszönjük!


EBÉDBEFIZETÉS 2020. FEBRUÁR hónapra
2019-12-20
Tisztelt Szülők!

Ebédbefizetés időpontjai FEBRUÁR HÓNAPRA:

Január 15. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Január 16. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2020. FEBRUÁR 20-21. csütörtök-péntek NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP az ÓVODÁNK ZÁRVA TART!
Összeg 18 nap x 554 Ft = 9.972 Ft

Ügyletes óvoda: Arany Óvoda
Azoknak a gyerekeknek, akiknek igénylik az ellátást a nevelés nélküli napokon:
Összeg: 20 nap x 554 Ft = 11.080 FtEBÉDBEFIZETÉSKOR azoknak a Szülőknek is be kell jönniük az Óvoda Gazdasági Irodájába,
akiknek ingyenes étkeztetésben részesül a gyermekük és a számla 2. és 3. példányát aláírásukkal igazolniuk kell!

Kérjük a fentiek betartását, együttműködésüket előre is köszönjük!
NEVELÉS NÉLKÜLI NAPOK FEBRUÁRBAN
2019-12-20
Tisztelt Szülők!

2020. FEBRUÁR 20-21. (csütörtök-péntek) napokon
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK lesznek, az ÓVODÁNK ZÁRVA TART!

Azoknak a gyerekeknek, akiknek igénylik ezekre a napokra az Arany Óvodában az ellátást , a Gazdasági irodánkban az óvodatitkárnál ebédbefizetéskor jelezzék.

Együttműködésüket köszönjük!
2020. I. félév étkezési befizetések időpontjai
2019-11-19
Tisztelt Szülők!

Az óvodák 2020. I. félévi étkezés befizetés időpontjai:

Január 15. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Január 16. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Február 12. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Február 13. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Március 11. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Március 12. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Április 15. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Április 16. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Május 13. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Május 14. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Június 10. szerda 06.30 – 09.30 óra között
Június 11. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Kérjük a fentiek betartását, együttműködésüket előre is köszönjük!


EBÉDBEFIZETÉSKOR azoknak a Szülőknek is be kell jönniük az Óvoda Gazdasági Irodájába,
akiknek ingyenes étkeztetésben részesül a gyermekük és a számla 2. és 3. példányát aláírásukkal igazolniuk kell!

Lakoma online felület megújul
2019-03-28
Kedves Szülők!

A lakoma online felület megújul a következő hónaptól.

A szülői felület (lakomaonline.mexxa.hu)
-mely a GESZ honlapjáról (gesz.kispest.hu), illetve az önkormányzat oldaláról (kispest.hu) is elérhető-
használatát tekintve változatlan.
Az eddigi belépési nevek, jelszavak továbbra is használhatók.

Együttműködésüket köszönjük!
ÓVODAI BEIRATKOZÁS időpontjai
2019-02-25
Tisztelt Szülők!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS időpontjai:

2019. Május 02. csütörtök
2019. Május 03. péntek
2019. Május 06. hétfő

06.00-18.00 óra között a VEZETŐI IRODÁBAN.

BEIRATKOZÁSKOR BE KELL MUTATNI:
1. Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyigazolványt), (születési anyakönyvi kivonatát, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik életévét)
2. Lakcímet igazoló hatósági igazolványát
3. TAJ kártyáját
4. Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
5. Első orvosi igazolás óvodába (az Igazolás nem lehet 2 hónapnál régebbi)/ Letölthető a zoldagacska.hu, a DOKUMENTUMOK mappából)
6. Jelentkezési lapot kitöltve/(Letölthető a zoldagacska.hu, a DOKUMENTUMOK mappából)
7. Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (tartózkodási, letelepedési engedély)
8. Sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges

A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS anyagok a DOKUMENTUMOK MAPPÁBAN MEGTALÁLHATÓAK.

Az óvodai felvétel tárgyában meghatározott döntés közlésének határnapja: 2019. június 06.

Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
NYÁRI ZÁRÁS 2019.
2019-02-05
Tisztelt Szülők!

A KOSIE BIZOTTSÁG 2019. február 4-én megtartott ülésén, a 15/2019. számú határozat alapján a
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda nyári zárása 2019. július 22 - augusztus 20. között lesz!
NYITÁS: 2019. augusztus 21. szerda.

Ezen időszak alatt az ügyeletes óvoda:
ARANY ÓVODA (1191 Bp., Arany J. u. 15-17.)
Azoknak a Szülőknek, akik ezen időszak alatt igénylik az ügyeletet gyermekük részére,
az ebédbefizetést az ARANY ÓVODÁBAN kell majd igényelniük.
Részletes tájékoztatás május hónapban.


Együttműködésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS INGYENES ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
2019-01-04

TISZTELT SZÜLŐK!


A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149 000 forint.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) ad) pontja értemében, az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ami nettó 128 810,5 forint.

Az intézményi étkeztetés NYILATKOZAT ALAPJÁN történik, amit a szülőknek / törvényes képviselőknek írásban szükséges az intézmény felé leadni.

Kérjük a nyilatkozatok kitöltésénél a fentiek figyelembevételét!

Együttműködésüket köszönjük!
Térítési díj változása 2019. január 1. napjától
2018-12-04
Tisztelt Szülők!

A mai napon a GESZ Közétkeztetési Csoportjától kapott tájékoztatásra hivatkozva, ezúton is jelezzük, hogy
2019. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL az ÓVODÁS korúak szülők által fizetendő térítési díj 516 Ft/nap összegről, 554 Ft/nap összegre emelkedik!

Tisztelettel:

Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Az óvodák 2019. I. FÉLÉVI EBÉDBEFIZETÉS IDŐPONTJAI
2018-12-01
Kedves Szülők!

EBÉDBEFIZETÉSKOR azoknak a Szülőknek is be kell jönniük az Óvoda Gazdasági Irodájába,
akiknek ingyenes étkeztetésben részesül a gyermekük és a számla 2. és 3. példányát aláírásukkal igazolniuk kell!

Az óvodák 2019. I. FÉLÉVI EBÉDBEFIZETÉS IDŐPONTJAI:

2019. Január 16. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Január 17. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2019. Február 13. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Február 14. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2019. Március 13. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Március 14. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2019. Április 10. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Április 11. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2019. Május 15. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Május 16. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

2019. Június 12. szerda 06.30 – 09.30 óra között
2019. Június 13. csütörtök 06.30 – 09.30 óra között

Kérjük a fentiek betartását, együttműködésüket előre is köszönjük!
IKT a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2018-10-10
Barnul és hullik a DIOO a Zöld Ágacskákról

A XIX. kerületi Zöld Ágacska Óvodában már a harmadik olyan év kezdődik, amikor a gyermekek a klasszikus módszerek mellett, digitálisan is fejleszthetik tudásukat, hála az innovatív nevelői gondolkodásmódnak, vamint a szülők hathatós támogatásának.

2016 volt az év, amikor a szülői közösség összefogásának és egy helyi szervezetnek köszönhetően, helyet kapott a Digitális OkosJáték fejlesztőeszköze a Zöld Ágacskában. A beruházás óta gond nélkül működik az eszköz a csoportban, a gyermekek pedig teljesítményt mérhetően fejlődnek, a készségeket illetően.
„Az egyik szobában az okostábla, míg a másikban egy tablet nyújt segítséget a gyermekeknek arra, hogy rutinnal cseppenhessenek bele a digitális módszerekkel hemzsegő világba. A technológiai talpraesettség mellett, természetesen a klasszikus játékok és beszélgetések sem tűntek el a csoportok életéből” – fogalmazott Szegediné Török Tünde intézményvezető a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.
„Az egyéni fejlesztések tekintetében a DIOO a létező leghasznosabb kiegészítő, amely segíthet egy gyermeknek a szellemi előrehaladásban. „ – tette hozzá Maroshévízi Rita pedagógus.
2018. szeptember 20-án a szülők első kézből, személyesen győződhettek meg a DIOO hasznosságáról és hatékonyságáról, köszönhetően Konkolyi Sándor fejlesztő előadásának.
„Elengedhetetlen, hogy a szülők lássák azt, hogy hogyan fejleszt a DIOO, ezáltal egyfajta visszacsatolást kapva arról, hogy megéri innovatívan gondolkozni, egy magasabb cél érdekében. Ez a magasabb cél nem más, mint az átlagnál fejlettebb óvodáskori készségek.” – mondta el fejlesztőnk az előadáson.
Ha valami biztosan kijelenthető, az az, hogy Kispesten tökéletesen megérett a DIOO.

www.dioo.hu
REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT ÓVODA
2018-01-29
Kedves Szülők!

Örömmel adunk értesítésért, hogy 2018. januárjában a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta óvodánk Tehetségpont működési kérelmét.

Így óvodánk jogosult használni a „Regisztrált Tehetségpont" megjelölést és a Tanács által a Tehetségpontok részére készített logót.

A Tehetségek Magyarországa programról www.tehetseg.hu/tehetsegpontok honlapon lehet részletesen tájékozódni.

Együttműködésüket köszönjük!IKT- a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2017-10-20
Tisztelt Szülők!

Új innovációt kezdtünk a 2016/2017-es nevelési évben infokommunikációs technológia területén.

Ehhez céges, (CELANESE Magyarországi Kft), önkormányzati (Kispest HUSZI vezetése), alapítványi (Egy Csepp Figyelem Alapítvány) és szülői (internetes hálózati bővítése) támogatást kaptunk.

Célunk az, hogy az Interaktív tábla és a DIOO (Digitális Óvodai Oktatóprogram) használata a gyermekek hétköznapi életének természetes részévé váljon.

Az ÓVODAI NEVELÉS c. folyóirat 2017. októberi számában megjelent cikkünket Önök is elolvashatják a GALÉRIA MENÜPONTUNKBAN.

Szebb Kispeti Környezetünkért Díjátadó
2017-10-20
Jutalmazták a környezetszépítő intézményeket

Az önkormányzat 19. alkalommal jutalmazta azokat a kispesti intézményeket, amelyek programjai ösztönzik a legfiatalabb korosztályt a környezet ápolására, a meglévő természeti értékek megőrzésére. A pályázat célja a kispestiek, az itt élő fiatalok környezetvédelmi nevelése, a gyerekek megismertetése közvetlen környezetük állat- és növényvilágával, ösztönzésük a természetes és épített környezet ápolására, védelmére, fejlesztésére.

A kispesti intézmények közül az V. helyezett lett a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda.

Az „Örökös Zöld Óvoda” címet tavaly nyertük el.

Célunk a környezeti nevelés: szelektíven gyűjtjük a hulladékot, komposztálunk, gyógynövény- és veteményes kertet, valamint kőzetfelismerő sétautat létesítettünk, vándorkiállítást szervezünk „felesleges áruk fóruma” címmel, és az óvodánkban működik egy környezeti tehetséggondozó műhely is, amely a környezeti témák iránt érdeklődő gyermekek számára biztosít tematikus foglalkozásokat.
Pályázatunkban a tehetséggondozó műhely működtetéséhez szeretnénk újabb eszközöket beszerezni, valamint az intézmény udvarának szépítését tervezzük.
Befizetés készpénzes és online módon
2017-04-03
Tisztelt Szülők!

A jelenlegi személyesen működő készpénzes lehetőség megmarad a meghatározott időpontokban.

Az étkezés befizetés 2017. ÁPRILIS 1. napjától az interneten keresztül, átutalással is megtehető lesz.
Átutalásos fizetésre mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 1-15-ig van lehetőség.
Az online étkezés befizetés elérhetősége: http://gesz.kispest.hu oldalon a jobb felső részen található „Online ebédbefizetés”-re kattintva.

A regisztrációhoz szükséges az intézmény által kiadott kód, ezért kérjük azokat a szülőket, akik a továbbiakban átutalással szeretnének fizetni, hogy jöjjenek a GAZDASÁGI IRODÁBA, hogy a kódokat és a részletes Tájékoztató levelet át tudják venni.

Az INGYENESEN ÉTKEZŐ gyermekek esetén az EBÉDBEFIZETÉS időpontjaiban tudja a szülő aláírni a számla 2. és 3. példányát.

Együttműködésüket köszönjük!
TÁVOLÉTI KÉRELEM MINTA
2016-02-10
Tisztelt Szülők!

Távolmaradásra KÉRELEM MINTA letölthető a "DOKUMENTUMOK" menüből.