Szeptember 25, 2021 - - Eufrozina, Kende névnapja
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Menü
OKTÓBERRE ÉTKEZÉS RENDELÉSE és ŐSZI SZÜNET
2021-08-30
Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy gyermekük részére az októberi étkezést SZEPTEMBER 1-15. időszak között ONLINE a LAKOMA RENDSZERBEN rendeljék meg.

Őszi szünet időpontja: október 25-29. között.
Akik nem hozzák ezen időszak között a gyermeküket az óvodába, azoknak a Lakoma rendszerben nem kell megrendelni az étkezést október 25-29. napokra.

Együttműködésüket köszönjük!
Tájékoztatás óvodakezdéssel kapcsolatosan
2021-08-30
Tisztelt Szülők!

Ezúton küldöm az óvodakezdésre a tájékoztatót, melyet az Oktatási Hivatal 2021.08.25-én kiadott „Védekezés a köznevelési intézményekben” tárgyú levél ajánlásai alapján állítottunk össze.

Csatoltan küldöm a szülői nyilatkozatot, melyet első nap kérünk mindenkinek leadni a csoportokba. (Azoknak is, akik 31-én itt voltak az óvodában.)
Az előzetes tájékoztatástól eltérően szülői értekezleteket nem tartunk szeptemberben, a szülői tájékoztatókat e-mailben küldjük meg szeptember második felében.

Gyermekek beadása – kiadása:
• Az óvodába lépéskor a maszk használatát megköszönjük a felnőtteknek.
• Kérjük, hogy egy gyermekkel egy felnőtt személy érkezzen! Az iskoláskorú gyermekek a bejáratnál várakozzanak!
• Kérjük a felnőtteket a kihelyezett kézfertőtlenítő használatára!
• A gyermekek testhőmérsékletét nem mérjük.
• Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
• A gyermek beérkezését követően szappanos meleg vízzel kezet mos.
• Kérjük, hogy délutáni időszakban először az óvodás gyermekért jöjjenek, s csak utána az iskolás testvérért.
• Délutáni érkezéskor a csoportba beköszönve jelezzék, hogy megérkeztek, s a folyosón tartózkodva várják meg gyermeküket. Kérjük, hogy az óvodapedagógustól való elköszönést követően a gyermeket ne engedjék vissza a csoportszobába.
• Kérjük, hogy a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a folyosón!


Óvodai élet:
• Papír kéztörlőt használunk a gyermekmosdókban.
• Kérjük, hogy az óvodai zsákban csak jellel ellátott váltóruha legyen.
• Az alvós tárgyakat és a kispárnát kérjük az öltözőszekrények tetejére tenni.
• A szülő által biztosított pizsamát és ágyneműhuzatot hetente hazaadjuk.
• Az óvodai távollét betegség esetén orvosi igazolással igazolható, egyéb esetben kikérővel.
• Gyümölcsöt-zöldséget fogadunk.
• Az ebéd rendelése online történik.
• Az ebéd lemondását a Lakoma rendszere keresztül vagy e-mailben - telefonon tegyék meg!
• Online esetén jelezzék az óvodatitkárnak a lemondást!
• A táplálékallergiás étkezés lemondását az óvodatitkárnak e-mailben – telefonon jelezzék 8.15-ig!
• Az intézmény felnőtt mosdóját csak a dolgozók használhatják.
• A szülők tájékoztatása e-mailen és a csoportszoba előterében az ajtó melletti faliújságon keresztül történik. Kérjük, kísérjék figyelemmel!
• Az óvoda biztosítja a kézfertőtlenítéshez szükséges szereket, azonban ezek nagy maróhatásúak. A gyermekek kézfejét hamar kisebesíti. Tapasztalatunk, hogy a DETTOL kézfertőtlenítő bőrbarátabb, így ezt a fajta fertőtlenítőt szívesen fogadjuk papír kéztörlővel együtt.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal 2021.08.30-i tájékoztatása szerint az óvodavezetőnek írásban és szóban az alábbi eseteket kell jelenteni:
• családban fertőzés miatt otthon /karanténban tartott gyermek
• fertőzés gyanúja miatt hazaküldött gyermek
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket szeptember 1-én!

Üdvözlettel:

Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tel: 06-1-282-98-42
Szeptemberre étkezés megrendelése
2021-07-07
Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy gyermekük részére a szeptemberi étkezést augusztus 1-15. időszak között ONLINE a LAKOMA RENDSZERBEN rendeljék meg.

Akik jogosultak gyermekük részére az ingyenes étkeztetésre szeptembertől, azok július 20-ig küldjék meg kitöltve a Nyilatkozatot az óvoda emailcímére.

A Nyilatkozat a DOKUMENTUMOK között letölthető.

Együttműködésüket köszönjük!
Nevelés nélküli munkanap AUGUSZTUSBAN
2021-07-01
Tisztelt Szülők!

Augusztus 27-én, pénteken intézményünkben NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOT tartunk, ÓVODÁNK ZÁRVA TART.

Együttműködésüket köszönjük!
NYÁRI ZÁRÁS 2021.
2021-05-31
Kedves Szülők!

Óvodánk 2021. július 26 - augusztus 13. között ZÁRVA tart!

Aki ezen idő alatt az Arany Óvoda ügyeletére igényt tart, kérjük emailen jelezze június 10-ig.

NYITÁS: 2021. augusztus 16. hétfő

Az alkalmazotti közösség nevében köszönöm az egész éves együttműködést, minden családnak jó egészséget és kellemes nyarat kívánunk!
Nevelés nélküli munkanapok júniusban
2021-04-30
Tisztelt Szülők!

Június 10-én, csütörtökön és 11-én, pénteken intézményünkben NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOKAT tartunk, ÓVODÁNK ZÁRVA TART.

Együttműködésüket köszönjük!
2021.04.19-én újranyitás
2021-04-14
Tisztelt Szülők!

Az óvoda 2021.04.19-én kinyit.
A nyitást követően mindazon szabályok életben maradnak, amelyeket a zárás előtt tartottunk.

Az étkezés megrendelése továbbra is ONLINE a LAKOMA rendszerben lehetséges.


Üdvözlettel:

Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tel: 06-1-282-98-42
Tájékoztatás rendkivüli óvoda zárás meghosszabbításáról
2021-03-26
Kedves Szülők!

A Kormány bejelentése értelmében az óvoda április 19-én nyit.
Az ügyeletet az eddigi rendszerben fenntartjuk.

Üdvözlettel:

Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tel: 06-1-282-98-42
ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2021.
2021-03-19
Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba:
2021. április 19. – 2021. április 30.

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben az óvodai beiratkozásra
2021. április 19. – 2021. április 30. között elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött Óvodai felvételi kérelem 2021/2022-es nevelési év dokumentumot
(letölthető https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/2021/ovodai-felveteli-kerelem2021.pdf).

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a
https://uj.kispest.hu/images/fajlok/neveles-oktatas/ovodai_korzethatarok_202103.pdf
vagy a https://kir.hu/korzet címen.

Kispesti Zöld Ágacska Óvoda:
1191 Budapest, Berzsenyi utca 6.
e-mail cím: zoldagacska@ovoda.kispest.hu
óvodavezető: Szegediné Török Tünde

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2021. május 21. (péntek) napjáig közli a szülővel (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (4) bekezdés).
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig - a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott kérelmével - kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20 § (2) bekezdés).

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. (Ptk. 4:175. §)

Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási napon be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés); nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (Nkt. 92. § (1) - (2) bekezdés).


Az első óvodai foglalkozási nap:
2021. szeptember 1. (szerda)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A Hirdetmény a 2021. évi óvodai beiratkozásról, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó Óvodai felvételi kérelem és az óvodai körzethatárok megtalálhatóak a DOKUMENTUMOK menüpont alatt.


Tájékoztatás rendkivüli óvoda zárással kapcsolatosan
2021-03-04
Kedves Szülők!

A Kormány mai bejelentéssel kapcsolatban annyit tudunk, hogy az óvodák április 07-ig zárva tartanak.

Ügyeletről eddig állásfoglalást nem kapott a Fenntartó.

A közlöny előreláthatólag ma, 2021.03.04-én, 23.00-kor jelenik meg, ebben lesznek a részletek.

Kérem a türelmüket, amint lesz információ, azonnal tájékoztatom Önöket!

Üdvözlettel:

Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tel: 06-1-282-98-42
Nyári zárás 2021.
2021-02-12
Tisztelt Szülők!


A KOSIE BIZOTTSÁG 2021. február 5-én megtartott ülésén, a 13/2021. számú határozat alapján a
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda nyári zárása 2021. július 26 - augusztus 19. között lesz!
NYITÁS: 2021. augusztus 23. hétfő.

Ezen időszak alatt az ügyeletes óvoda:
ARANY ÓVODA (1191 Bp., Arany J. u. 15-17.)
Azoknak a Szülőknek, akik ezen időszak alatt igénylik az ügyeletet gyermekük részére,
részletes tájékoztatást május hónapban tudunk adni.


Együttműködésüket köszönjük!
Ingyenes étkeztetés jövedelem alapján
2021-02-10
Tisztelt Szülők!

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. február 1-jétől megváltozott.
2021. február 1-jétől havibér alkalmazása esetén nettó 144.717 forint lett.
Ha nem haladja meg a családban ezt az összeget 1 főre, akkor jövedelem alapján jogosulttá válik gyermeke az ingyenes óvodai étkezésre.
Ehhez a csatolt NYILATKOZAT-ot kell kitölteni és emailen visszaküldeni az óvoda részére.
Fontos, hogy a NYILATKOZAT (6. sz. melléklet) mindkét oldalát töltsék ki, anélkül nem tudjuk elfogadni.

Csak azoknak kell kitölteni és visszaküldeni, akik eddig nem voltak jogosultak rá, de most az összeg változása miatt (nettó 144.717 forint lett), igénybe tudják venni.

A Hirdetmény és a Nyilatkozat megtalálható a DOKUMENTUMOK mappában.
Tájékoztatás
2020-06-16
Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy
• maszkban lépjenek az intézmény területére,
• gyermeküket csak a csoportszoba előteréig kísérjék be,
• tartsák a védőtávolságot!

Köszönettel: Nevelőtestület
Szülői tájékoztató az óvoda újranyitásának szabályairól
2020-05-28
Ideiglenes intézkedések a COVID 19 járvány idejére

Érvényes: 2020.06.02-től visszavonásig
• Az óvoda 2020.06.02-án újranyit.
• A járvány helyzetre való tekintettel kérjük, hogy az óvodát csak indokolt esetbe vegyék igénybe, aki teheti alvás időre ne hagyja gyermekét az intézményben.
• Június 2-tól augusztus 31-ig nyári élet szerint működik az óvoda:
- nyári élet szerint összevont csoportokkal működünk, tervezett foglalkozások nincsenek,
- a csoportban képességfejlesztő játékokkal kívánjuk a tevékenységeket biztosítani, (a gyermekeknek is
tartani kell egymástól a távolságot)
- nem kötelező az óvodai életben való részvétel – kérelem nélkül igazolt a hiányzás.
• Az eljárásrendről önöknek tájékoztatni szükséges a gyermeküket. Az óvodai megváltozott szokásokról tőlünk is
tájékoztatást kapnak.
• A júniusra tervezett Zöld Ágacska Nap elmarad.
• A június 15-16-ára tervezett nevelés nélküli munkanapok elmaradnak, mindkét napon nyitva lesz az óvoda.
• Az iskolába indulók búcsúztatásáról később intézkedünk.
• Az óvoda nyári zárásának új időpontja: 2020.07.20-31. Ügyeletes az Arany Óvoda.

Intézményi élet 2020. 06.02-től
• Az első napon kérjük a szülői nyilatkozatot, hogy a gyermek nem beteg. (honlapról letölthető)
• A későbbiekben, ha valaki megbetegszik (COVID 19) a családban, kérjük az óvodát értesíteni szíveskedjenek.
• Érkezéskor a szülőktől az ajtóban átvesszük a gyermekeket és távozáskor kiadjuk. Érkezéskor ha a szülő jelzi,
hogy mikor jön érte délután, a kollégák igyekeznek felöltöztetni, így a haza indulás zökkenő mentesebb lesz.
- Reggel 6.00 és 9.00 óra között veszünk be gyermeket.
- 12.30 és 13.00 óra között adjuk ki a délben hazamenőket.
- 15.00 óra után adjuk ki az itt alvó gyerekeket.
- Az ajtót a köztes időszakban zárva tartjuk.
• Amennyiben halaszthatatlan, úgy csak maszkban lehet az intézménybe belépni, a kihelyezett kézfertőtlenítő
használata kötelező. Az intézmény egyéb helyiségeit nem használhatóak, a legrövidebb útvonalon, a legrövidebb
idő alatt távozni szíveskedjenek.

• Kérjük, hogy
- az óvodai zsákban csak jellel ellátott váltóruha legyen,
- az ovis játszó ruhát és az udvari játszó ruhát minden nap hozzák magukkal,
- a pizsamát és ágyneműt továbbra is biztosítsák gyermekük számára,
- kispárnát kérjük ne hozzanak.
- A gyermekek ne hozzanak magukkal „alvós tárgyakat”.
• A gyermek udvari és benti ruháját minden nap hazaadjuk.
• A szülő által biztosított pizsamát és ágyneműhuzatot hetente hazaadjuk.
• Az ebéd rendelése a továbbiakban is online működik.
• Az ebéd lemondását a Lakoma rendszere keresztül vagy e-mailben - telefonon tegyék meg.
• Az óvodatitkárral a személyes kapcsolatot intézményen kívül, az iroda ablakon keresztül tudják felvenni.
• A pedagógusokkal való kapcsolattartás az óvodai telefonon vagy messengeren lehetséges kizárólag 10.00 - 11.30
óra között. Az üzenetre történő reagálás nem azonnali, kérjük türelmüket.

A járvány nem ért véget.
Kérjük, hogy a fentiek betartásával segítsék munkánkat, elkerülve az esetleges megbetegedéseket.


Budapest, 2020.05.28.


Szegediné Török Tünde
óvodavezető

Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról
2020-05-28
Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül,
2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék (beleértve a mini bölcsődéket, családi bölcsődéket és munkahelyi bölcsődéket) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az Nemzeti Népegészségügyi Központ az óvodai, bölcsődei ellátás során az alábbi járványügyi megelőző szabályok betartására hívja fel az üzemeltetők figyelmét:

Egészséges gyermek és dolgozó
A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.
Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják fel a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.

Személyi higiéne
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Kerülni szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.
A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állásáról.
Fokozottan ügyeljenek arra, hogy az óvodába, bölcsődébe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.

Az NNK nem javasolja, hogy az óvodai, bölcsődei ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

Szellőztetés
Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a környező forgalom függvényében.

Fokozott fertőtlenítés
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.
A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyors fertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges.
A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.
A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék.
Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.

Kontaktusok csökkentése
A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőben a szülők lehetőleg legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság betartására.
A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a megelőző intézkedések (fertőtlenítés, személyi higiéne, szellőztetés) szigorú betartása esetén a járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető.
Tájékozatás óvodák, bölcsődék működésével kapcsolatosan
2020-05-25
Tisztelt Szülők!


A Kispesti Operatív Törzs óvodák, bölcsődék működésével kapcsolatos tájékoztatója a DOKUMENTUMOK menüben található.
Tájékoztatás június 2-i óvodai nyitással kapcsolatosan
2020-05-21
Tisztelt Szülők!


A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet értelmében 2020. június 2-ától a
Budapest főváros területén működő óvodák a veszélyhelyzet előtti
szokásos rendben működnek.
Ennek értelmében június 2. napjától reggel 6.00 órától fogadjuk a gyermekeket minden csoportban, teljes létszámban.

Kérem, aki igényt tart az óvodai elhelyezésre, az a LAKOMA PROGRAMBAN ONLINE rendelje meg a gyermeke részére az étkezést.
Regisztrációs kódot az óvodatitkártól emailen tud kérni.
Mivel befizetés online történik, akinél valamilyen probléma felmerül ezzel kapcsolatban, akkor a GESZ dolgozóját, Körmendiné Vincze Zsuzsannát keresse a 34-74-649-es telefonszámon reggel 9 és délután 14 óra között.

A jövő héten adunk részletes tájékoztatást a továbbiakról.

Személyes ügyintézésre az óvodában nincsen lehetőség.

A fentiek értelmében 2020. május 22-én, pénteken befejezzük az online ovit.

A szorgalmi időszak május végén véget ér.
Június, július, augusztus hónapban, aki nem igényli az óvodát, annak nem kell kérelmet benyújtani a hiányzás igazolására.


Köszönjük részvételüket, bízunk benne, hogy segítségül tudtunk szolgálni az elmúlt nehéz időszakban!

Tünde néni és óvoda dolgozói
Elindult az Online Ovi
2020-04-06
Kedves Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-vel elindítottuk az Online Ovit.

Az óvodapedagógusok naponta küldenek a csoportban lévő SZMK részére egy összeállított tevékenységtervet, melyet az SZMK tag e-mailen minden szülőnek továbbít. Ezekben a tevékenységtervekben az adott korcsoportnak megfelelő játékok, versek, dalok, kézműves tevékenységek kerülnek feltüntetésre, melyek a környező világunk témaköreihez kapcsolódnak. Az ajánlások tartalmaznak olyan kiegészítő forrásokat, linkeket, melyek színesítik az adott témát, tevékenységet.
Az Online Ovi működtetése nevelőtestületünk kezdeményezésére született meg abból a célból, hogy ebben a nehéz helyzetben ezzel a támogatásunkkal segítsük a családok mindennapjait. A részvétel nem kötelező. Csatlakozási szándékuk esetén kövesség a csoportjuk e-mail levelezését. Ezen túl lehetőség van a csoportos óvodapedagógusokkal is Messengeren keresztül felvenni a kapcsolatot munkanapokon 9 és 13 óra között.

Vigyázzanak magukra!

A mielőbbi viszont látásra:
A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda alkalmazotti köre
Óvodai beiratkozás 2020.
2020-04-01
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021. NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Tisztelt Szülők!

A vészhelyzetre való tekintettel módosult az óvodai beiratkozás ideje és menete.
Az OH tájékoztatása értelmében Önöknek a mellékelt szándéknyilatkozatot kell kitölteni, és e-mail formájában visszajuttatni abba az egy óvodába, ahová elsődlegesen szeretnék, hogy gyermekük bekerüljön. (További óvodaválasztási lehetőségre a nyilatkozat 4. pontjában lesz módjuk, de ezekbe az óvodákba nem kell eljuttatni a nyomtatványt, mert az intézményvezetők egyeztetnek egymás között.) A szándéknyilatkozat word formátumban letölthető a kispest.hu felületéről, valamint a dokumentumok menüpontból.
Azok a szülők is adjanak le szándéknyilatkozatot, akik a körzetes óvodába szeretnék gyermekeiket beíratni.

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatot pontos, valós adatokkal töltsék ki! (Amennyiben lehetőségük van rá, a kitöltött dokumentumot aláírva, szkennelve - esetleg lefotózva juttassák vissza a választott óvoda vagy a humanszolgaltatas@kispest.hu email címre!).További iratok megküldése egyenlőre nem szükséges.

Ha nincs online felületük, a nyomtatvány a Kispesti Polgármesteri Hivatal porta előtti részben átvehető.(1195 Budapest, Városház tér 18-20.) Ebben az esetben –a kitöltést követően – a nyilatkozatot a választott óvoda postaládájába dobják be, legkésőbb április 17-ig.
Az óvodai felvételről szóló határozatot az Önök által megjelölt e-mail címre postázzuk 2020. április 30-ig.
A felvételről született döntés vagy a felvételt elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség a jogorvoslatra az Nkt. 37.§ alapján. A fellebbezést az óvodavezetőnél kell benyújtani, de a fenntartó önkormányzat jegyzőjének kell címezni.
Tájékoztatás márciusi étkezési díjak visszaigényléséről
2020-03-31
Tisztelt Szülők!

A XIX. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a március hónapra befizetett étkezéseket
2020.03.16-tól egységesen lemondták.

A március 16-tól 31 -ig terjedő időszakra befizetett összegek a későbbi befizetés alkalmával (a veszélyhelyzet elmúlását követő hónapban) automatikusan jóváírásra kerülnek. Amennyiben ezt elfogadják, Önöknek további teendője nincs.
Amennyiben vissza szeretnék igényelni a befizetést erre az időszakra, azt önök bármely befizetési mód (készpénz, utalás, kártyás fizetés) esetén kezdeményezhetik.

A visszaigénylést írásban a gesz@kispest.hu címen kell megtenni.

A Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) bankszámlára tudja az összeget visszautalni.
Személyes ügyfélfogadás szünetelése miatt készpénzben a GESZ pénztárában nem áll módjukban kifizetést eszközölni.
Tájékoztatás a közétkeztetési feladatok ellátásáról
2020-03-30
Tájékoztatás a közétkeztetési feladatok ellátásáról

Tisztelt Szülők!

A 2020. áprilisi közétkeztetésre vonatkozó szülői megrendelések is központilag lemondásra kerültek.
Azoknak a gyermekeknek a részére, akik az iskolában vagy óvodában tartózkodnak ügyeletben, vagy akiknek részére az étkezés biztosítását elvitelre kérik, feltétlenül állítsák vissza befizetettre az étkezést. Nekik az ebédet csomagolt, fóliázott kiszerelésben biztosítjuk.

Az étkeztetésre vonatokozó megrendelés kizárólag elektronikus úton a Lakoma rendszeren keresztül lehetséges. A megrendelés oly módon történik, hogy a lemondást kell a felületen visszaállítani.

Tájékoztatást, segítséget a regisztrációhoz illetve a megrendeléshez a
GESZ munkatársai a 3474-649 illetve 3474-904-es telefonszámokon adnak munkanapokon 7.30 és 16 óra között.

Megértésüket és Együttműködésüket köszönjük!
ÓVODÁK MÓDOSÍTOTT ÜGYELETE ÉS ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
2020-03-30
Tisztelt Szülők!

2020. március 30-tól az óvodák módosított ügyeleti rendszerben állnak a kispestiek rendelkezésére, az alábbiak szerint:
Kispesti Árnyas Óvoda - (Vonás utcai Tagintézmény Vonás utca 10., Tel.: 282-9557)
A következő óvodák körzeteit látja el: Tarka-barka, Napraforgó, Mézeskalács, Zöld Ágacska.

Kérjük, hogy aki, óvodába szeretné vinni a gyermekét az ügyeletes óvoda intézményvezetőjének jelezze telefonon.
Továbbá, aki csak az ebédet szeretné elvinni, az is az ügyeletes óvoda intézményvezetőjének jelezze.
A befizetés on-line történik, a megszokott rendszerben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai és iskolai étkezés megrendelése és befizetése visszavonásáig az interneten keresztül történhet.
A személyes ügyintézés szünetel.
Ennek igénybevétele a Szülők kizárólagos döntése!
A megrendelés nem kötelező, csak ha igénybe kívánják venni az étkeztetést.
A program használata: Az online étkezésbefizetés elérhetősége: http://gesz.kispest.hu

MEGÉRTÉSÜKET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!


Rendkívüli szünet az óvodában
2020-03-16
Tisztelt Szülők!

A kispesti óvodákban is 2020.03.16-tól hétfőtől rendkívüli (45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§.) szünetet rendeltek el.
Az étkezések központilag lemondásra kerültek március 31-ig.

Ennek értelmében, 2020.03.17-től kizárólag azoknak a gyermekeknek tartunk ügyeletet, akiknek a szülei stratégiai
ágazatban dolgoznak, munkavégzésre kötelezettek vagy egyedülállóak.

AZ Önök által megadott emailcímekre ezután is küldeni fogjuk az óvodával kapcsolatos tájékoztatásokat.


Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban 2020.03.12.
2020-03-12
Tisztelt Szülők!
Megküldöm az Oktatási Hivatal tájékoztatóját a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban és az ebből következő óvodában meghozott intézkedések sorát.
"Tisztelt Szülők/Gondviselők!
_Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:_
* A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) * Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalostájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
* Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
* Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
* konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
* a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
* amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel óvodánkban az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre 2020.03.12-től:
- A Március 15. Nemzeti ünnepre tervezett óvodai központi gyermekelőadása elmarad. Minden csoport a saját csoportszobájában tartja a megemlékezést. A megfelelő öltözetet kérjük biztosítani a gyermekeknek.
- A tervezett külsős programok elmaradnak. Víz világnapja, színház, könyvtárlátogatások
- Az óvodai játszó és barkács délutánokat nem rendezzük meg.
- A 2. csoport szülői értekezlete elmarad.
- A Puskás Iskolában tartandó szerdai rocky elmarad. (Már a tegnapi napon sem mentek a gyermekek)
A szolgáltatók által helyben tartott óvodai foglalkozások a kevés gyermeklétszámra való tekintettel további intézkedések bevezetéséig megtartásra kerülnek.
- Az óvoda valamennyi mosdójában elhelyeztük a fertőtlenítő folyékony szappant.
Kérem, hogy csak a hivatalos kormányzati oldalon https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken szereplő információkat vegyék figyelembe.

Budapest, 2020.03.12.
Szegediné Török Tünde
óvodavezető
Kispesti Zöld Ágacska Óvoda
Tel: 06-1-282-98-42
Tájékoztató
2020-03-11
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megalakult a Koronavírus Elleni Kispesti Operatív Törzs
a koronavírussal kapcsolatos intézkedések megalkotása és végrehajtása céljából.
Az Operatív Törzs követi az országos szerv útmutatásait.

A hiteles információk a www.koronavirus.gov.hu oldalon érhetők el.

2020. március 9-én tartott egyeztetésen az alábbiakról döntött az
Operatív Törzs.

Külföldre utazás:

Az Országos szerv intelme alapján javasoljuk, hogy fontolják meg az utazást.
Mindenki maga döntheti el, hogy elutazik-e, de vállalnia kell az esetleges következményeket.Tiltani nem tudjuk, de van jogosítványunk, hogy elküldhetjük 2 hét otthon tartózkodásra a visszaérkezésük után.
Az országok között nem akarunk különbséget tenni.

Rendezvények:
A nagyobb rendezvényeket nem tartjuk meg a kulturális intézményekben a jövő héttől. (KMO, WKK).

Az alábbi oldalakon tájékozódhatnak a közleményekről:

https://uj.kispest.hu/cimlap

https://uj.kispest.hu/hirek/9182-onkormanyzati-intezkedesek-a-koronavirus-jarvany-idejere

https://uj.kispest.hu/felhivasok/9174-tajekoztato-a-koronavirusrol

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/latogatasi-tilalom-bevezeteset-javasolja-az-operativ-torzs-a-korhazaknak-idosotthonoknak

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus

A gyermekek és felnőttek egészségének megőrzése érdekében kérjük a fentiek betartását!

Együttműködésüket köszönjük!


Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére
2020-03-11
Tisztelt Szülők!


Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.

A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik. Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb korosztály érintett Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása.

A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezek használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.
Szellőztessenek gyakran.
A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő.
A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.

Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.

A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.

Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.

Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
Beteg gyermek ne járjon közösségbe.
Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell.

Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a gondozottak fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.


Hivatkozás:
Megjelent: 2020. március 10.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/536-gyakorlati-tanacsok-koronavirussal-kapcsolatban-ovodak-bolcsodek-reszere
2020. évi Hirdetmény és Nyilatkozat az ingyenes étkezésről
2020-01-08
TISZTELT SZÜLŐK!


A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161.000 forint.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) ad) pontja értemében, az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ami nettó 139.185 forint.

Az intézményi étkeztetés NYILATKOZAT ALAPJÁN történik, amit a szülőknek / törvényes képviselőknek írásban szükséges az intézmény felé leadni.

A honlapunk DOKUMENTUMOK mappában megtalálható és letölthető.

Kérjük a nyilatkozatok kitöltésénél a fentiek figyelembevételét!
Lakoma online felület megújul
2019-03-28
Kedves Szülők!

A lakoma online felület megújul a következő hónaptól.

A szülői felület (lakomaonline.mexxa.hu)
-mely a GESZ honlapjáról (gesz.kispest.hu), illetve az önkormányzat oldaláról (kispest.hu) is elérhető-
használatát tekintve változatlan.
Az eddigi belépési nevek, jelszavak továbbra is használhatók.

Együttműködésüket köszönjük!
IKT a Kispesti Zöld Ágacska Óvodában
2018-10-10
Barnul és hullik a DIOO a Zöld Ágacskákról

A XIX. kerületi Zöld Ágacska Óvodában már a harmadik olyan év kezdődik, amikor a gyermekek a klasszikus módszerek mellett, digitálisan is fejleszthetik tudásukat, hála az innovatív nevelői gondolkodásmódnak, vamint a szülők hathatós támogatásának.

2016 volt az év, amikor a szülői közösség összefogásának és egy helyi szervezetnek köszönhetően, helyet kapott a Digitális OkosJáték fejlesztőeszköze a Zöld Ágacskában. A beruházás óta gond nélkül működik az eszköz a csoportban, a gyermekek pedig teljesítményt mérhetően fejlődnek, a készségeket illetően.
„Az egyik szobában az okostábla, míg a másikban egy tablet nyújt segítséget a gyermekeknek arra, hogy rutinnal cseppenhessenek bele a digitális módszerekkel hemzsegő világba. A technológiai talpraesettség mellett, természetesen a klasszikus játékok és beszélgetések sem tűntek el a csoportok életéből” – fogalmazott Szegediné Török Tünde intézményvezető a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.
„Az egyéni fejlesztések tekintetében a DIOO a létező leghasznosabb kiegészítő, amely segíthet egy gyermeknek a szellemi előrehaladásban. „ – tette hozzá Maroshévízi Rita pedagógus.
2018. szeptember 20-án a szülők első kézből, személyesen győződhettek meg a DIOO hasznosságáról és hatékonyságáról, köszönhetően Konkolyi Sándor fejlesztő előadásának.
„Elengedhetetlen, hogy a szülők lássák azt, hogy hogyan fejleszt a DIOO, ezáltal egyfajta visszacsatolást kapva arról, hogy megéri innovatívan gondolkozni, egy magasabb cél érdekében. Ez a magasabb cél nem más, mint az átlagnál fejlettebb óvodáskori készségek.” – mondta el fejlesztőnk az előadáson.
Ha valami biztosan kijelenthető, az az, hogy Kispesten tökéletesen megérett a DIOO.

www.dioo.hu
REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT ÓVODA
2018-01-29
Kedves Szülők!

Örömmel adunk értesítésért, hogy 2018. januárjában a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta óvodánk Tehetségpont működési kérelmét.

Így óvodánk jogosult használni a „Regisztrált Tehetségpont" megjelölést és a Tanács által a Tehetségpontok részére készített logót.

A Tehetségek Magyarországa programról www.tehetseg.hu/tehetsegpontok honlapon lehet részletesen tájékozódni.

Együttműködésüket köszönjük!